Qua ba lần phong tăng danh hiệu nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú vào các năm 2015, 2018, 2022 (tại các Quyết định số 2533/QĐ-CTN ngày 13/11/2015 của Chủ tịch nước; Quyết định số 355/QĐ-CTN, ngày 8/3/2019 của Chủ Tịch nước; Quyết định số 1020/QĐ-CTN ngày 09/9/2022 của Chủ tịch nước; Quyết định số 1021/QĐ-CTN ngày 09/9/2022 của Chủ tịch nước). Tính đến nay, tỉnh Hòa Bình đã vinh dự đón nhận 01 nghệ nhân, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “ Nghệ nhân nhân dân” và 44 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, đã có cống hiến xuất sắc trong việc giữ gìn và phát huy Di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Loại hình Di sản văn hóa phi vật thể mà các nghệ nhân đang nắm giữ là Tập quán xã hội và tín ngưỡng; nghệ thuật trình diễn dân gian; tri thức dân gian; tiếng nói, chữ viết và ngữ văn dân gian. 

Dưới dây là danh sách nghệ nhân của tỉnh Hòa Bình đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú”

TT

Họ tên

Địa chỉ

Loại hình Loại hình di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ

Năm phong tặng

I

NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN

1

Bùi Văn Minh

Huyện Lạc Sơn

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

2022

II

NGHỆ NHÂN ƯU TÚ

1

Bùi Văn Lựng

huyện Tân Lạc  

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2015

2

Bùi Văn Nợi  

, huyện Tân Lạc 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2015

3

Bùi Văn Minh 

huyện Lạc Sơn  

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2015

4

Bùi Huy Vọng 

huyện Lạc Sơn 

Tri thức dân gian

2015

5

Nguyễn Văn Thực 

TP Hòa Bình 

Nghệ thuật trình diễn dân gian,tri thức dân gian

2015

6

Bàn Sinh Lương 

TP Hòa Bình 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2015

7

Bùi Tiến Xô 

Huyện Kim Bôi

Nghệ thuật trình diễn dân gian,

2015

8

Triệu Văn Hội  

Huyện Đà Bắc

  Tiếng nói, chữ viết,nghệ thuật trình diễn dân gian

2015

9

Quách Văn Đào

huyện Kim Bôi

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

2019

10

Bạch Thị Đào

huyện Kim Bôi

Nghệ thuật trình diễn dân gian

2019

11

Bùi Đăng Chành

huyện Kim Bôi

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2019

12

Nguyễn Văn Dần

Kim Bôi

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2019

13

Trần Mạnh Hùng

Huyện Lạc Thủy

Nghệ thuật trình diễn dân gian

2019

14

Bùi Ngọc Thuận

Huyện Cao Phong

Nghệ thuật trình diễn dân gian

2019

15

Lường Đức Chôm

Huyện Đà Bắc

Tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian

2019

16

Lý Văn Hềnh

Huyện  Đà Bắc

Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2019

17

Bùi Văn Khẩn

Huyện  Tân Lạc

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2019

18

Đinh Công Tỉnh

Huyện Tân Lạc

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2019

19

Bùi Văn Bởn

Huyện Lạc Sơn

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

20

Bùi Văn Dớt

Huyện Lạc Sơn

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

21

Bùi Văn Biền

Huyện Lạc Sơn

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

22

Bùi Văn Vịnh

Huyện Lạc Sơn

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

23

Quách Thị Lon

Huyện Lạc Sơn

Nghệ thuật trình diễn dân gian

2022

24

Bùi Văn Mẹo

Huyện Lạc Sơn

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

25

Bùi Văn Hải

Huyện Lạc Sơn

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

26

Bùi Quang Trẻm

Huyện Yên Thủy

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

27

Trương Đức Him

Huyện Yên Thủy

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

28

Nguyễn Mạnh Tuấn

Huyện Lạc Thủy

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

2022

29

Bùi Văn Rậu

Huyện Kim Bôi

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

30

Bùi Văn Ài

Huyện Kim Bôi

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

31

Bùi Văn Thắng

Huyện Kim Bôi

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

32

Bùi  Văn Trúc

Huyện Kim Bôi

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

33

Đinh Thị Thảo

Thành phố Hòa Bình

Nghệ thuật trình diễn dân gian

2022

34

Đoàn Linh Nhâm

Thành phố Hòa Bình

Nghệ thuật trình diễn dân gian

2022

35

Bùi Thanh Bình

Thành phố Hòa Bình

Nghệ thuật trình diễn dân gian

2022

36

Nguyễn Thị Hình

Huyện Lương Sơn

Nghệ thuật trình diễn dân gian

2022

37

Bùi Văn Xiêm

Huyện Tân Lạc

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

38

Bùi Văn Phin

Huyện Tân Lạc

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

39

Bùi Văn Xiên

Huyện Tân Lạc

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

40

Đinh Công Soạn

Huyện Tân Lạc

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

41

Bùi Văn Nhản

Huyện Tân Lạc

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

42

Bùi Văn Chiến

Huyện Tân Lạc

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

43

Hà Thị Bích

Huyện Mai Châu

Nghệ  thuật trình diễn dân gian

2022

44

Xa Tiến Thọ

Huyện Đà Bắc

Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

2022

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2064744
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
534
1034
3453
202193
1568
30346
2064744

Your IP: 3.222.251.91
2023-02-02 12:02

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction