Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Hướng dẫn số 346/HD-SVHTTDL về thực hiện tiêu chí Văn hóa trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025; Hướng dẫn số 344/HD-SVHTTDL về thực hiện tiêu chí Văn hóa trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025; Hướng dẫn số 345/HD-SVHTTDL về thực hiện tiêu chí Văn hóa trong Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025.

Hướng dẫn được ban hành nhằm cụ thể hóa một số nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về huyện nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện nông thôn mới nâng cao. Cụ thể như sau:

  1. Xã nông thôn mới:

- Tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa:

+ Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã: Đạt

+ Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định: Đạt

+ Tỷ lệ thôn, xóm, làng, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng: Đạt 100%

- Tiêu chí số 16 về văn hóa: Tỷ lệ thôn, xóm, làng, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới: ≥ 70%

  1. Xã nông thôn mới nâng cao: Đối với các xã nông thôn mới nâng cao, ngoài việc phải đảm bảo các tiêu chí về trụ sở Trung tâm văn hóa, khu thể thao xã; nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tiêu chí về cơ sở vật chất đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận thì hoạt động thư viện tại các xã nông thôn mới nâng cao cần phải đạt được các tiêu chí sau:

Tiêu chí số 06 về văn hóa:

- Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng: ≥ 50%.

- Các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên: Đạt

Ngoài ra đối với hoạt động thư viện: 

+ Có hoạt động phục vụ tài nguyên thông tin cho nhân dân đạt tối thiểu 1.500 lượt/năm trở lên (bao gồm những tài liệu thư viện: sách, báo, tạp chí …) và tất cả những hình thức mang tin hiện đại khác được xử lý bằng CNTT như tập tin máy tính, phần mềm, cơ sở dữ liệu).

  + Có hoạt động phục vụ tài nguyên thông tin cho nhân dân đạt tối thiểu từ 500 lượt/năm trở lên đối với các xã đặc biệt khó khăn (bao gồm những tài liệu thư viện: sách, báo, tạp chí …). 

- Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy đúng giá trị quy định: Đạt

- Tỷ lệ thôn, xóm, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới: ≥ 15% (15% tổng số thôn, xóm, làng, bản văn hóa được tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa. 15% tổng số Gia đình văn hóa được tặng Giấy khen Gia đình văn hóa).

  1. Xã nông thôn mới kiểu mẫu: Là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025). Đạt chuẩn ít nhất một trong các tiêu chí nổi trội (lĩnh vực văn hóa, du lịch):

- Về Văn hóa: 

+ Về cơ sở vật chất về văn hóa: Các cơ sở vật chất văn hóa cấp xã và thôn, xóm, bản đạt chuẩn về diện tích, công năng, trang thiết bị, cảnh quan, môi trường sạch sẽ, phù hợp, thân thiện, thực sự nổi trội: Đạt 100%.

+ Về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn được kiểm kê, bảo tồn, khai thác, quảng bá và phát huy gắn với phát triển du lịch; mô hình quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn có nhiều kết quả nổi trội: Đạt.

+ Các lễ hội truyền thống được tổ chức đúng quy định của Nhà nước và phong tục, tập quán của địa phương: Đạt.

+ 100% số thôn, bản đạt danh hiệu văn hoá 5 năm liên tục.

+ Xây dựng được từ 01 đến 02 mô hình (thôn, xóm, bản) tiêu biểu về văn hóa làm điểm để nhân rộng: Đạt

- Về Du lịch: 

+ Có mô hình phát triển du lịch (du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch văn hóa…) gắn với cộng đồng và có sự tham gia của cộng đồng dân cư; hoạt động hiệu quả: Đạt.

+ Có hợp tác, liên kết với các điểm có hoạt động du lịch, có các dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch có niêm yết giá; số điện thoại đường dây nóng của ngành du lịch: Đạt.

+ Có sản phẩm du lịch hấp dẫn, có ít nhất một sản phẩm OCOP hàng lưu niệm phục vụ du khách: Đạt.

+ Có các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên du lịch hiệu quả: Đạt.

  1. Huyện nông thôn mới: Bên cạnh các tiêu chí của Trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn về quy hoạch đất và diện tích sử dụng tại vị trí trung tâm đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và tiếp cận dễ dàng thì hoạt động kết nối với xã được bổ sung thêm đối với hoạt động thư viện. Theo đó hoạt động thư viện tại các huyện nông thôn mới cần phải được bảo đảm nguồn lực cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và có khả năng kết nối, liên thông với mạng lưới thư viện của tỉnh/thành.
  2. Huyện nông thôn mới nâng cao: Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025). Đạt các tiêu chí: 

- Có công viên, hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao: 100%.

- Các giá trị văn hóa truyền thống được kế thừa và phát huy hiệu quả; các di sản văn hóa trên địa bàn được kiểm kê, ghi danh, truyền dạy, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị hiệu quả: Đạt.

- Hình ảnh điểm du lịch của huyện được quảng bá thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội: Đạt.

(Có file các văn bản Hướng dẫn đính kèm)./.

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2010355
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
990
1389
6358
141532
11050
29456
2010355

Your IP: 44.197.198.214
2022-12-09 11:11

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction