Căn cứ văn bản số 1411/UBND-KGVX ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc cho chủ trương phục dựng lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu.

Hội đồng tuyển sinh Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục-Thể thao tỉnh Hòa Bình, Thông báo tuyển sinh bổ sung học sinh, năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để thực hiện chỉ tiêu được giao năm 2016 như sau.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa Dự án Cải tạo, nâng cấp khu Bể bơi tỉnh Hòa Bình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cho phép tại Công văn số 924/UBND-CNXD ngày 23 tháng 7 năm 2014 và công văn số 6595/VPUBND-CNXD ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.Căn cứ vào Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả kỳ thi tuyển dụng Công chức năm 2015

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh