Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản để quản lý, phát triển ngành ở địa phương; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ tỉnh tới cơ sở. Kết quả được thể hiện trên các lĩnh vực sau:

- Tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ban Chỉ đạo của tỉnh ban hành các Quyết định, Kế hoạch, Đề án, văn bản chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tỉnh Hòa Bình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Trình Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về việc tán thành Đề án xây dựng hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp; “Đề án phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Quán triệt, triển khai toàn ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng tiến độ, theo quy định, trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành 01 cuộc thanh chuyên ngành việc chấp hành Quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ Di tích lịch sử văn hóa, Danh lam thắng cảnh địa bàn Thành phố Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020; 07 cuộc kiểm tra đối với 444 tổ chức, cá nhân , đã phát hiện, xử phạt hành chính 04 tổ chức và 02 cá nhân với tổng số tiền là 27.000.000 đồng. Thường trực tiếp công dân tại trụ sở theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động chuyên ngành

Lĩnh vực Văn hoá, Gia đình

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thành lập Đoàn nghệ nhân Mo Mường và Chiêng Mường tham gia các hoạt động trình diễn Mo Mường và Chiêng Mường trong khuôn khổ “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2021 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội; Tiếp nhận 300 bộ tranh về Biển đảo và các nước ASEAN từ Sở Thông tin & Truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền; Tổ chức 200 buổi chiếu phim lưu động vùng sâu, vùng xa; 10 buổi tại rạp, ước phục vụ 15.900 lượt người xem; phát hành 127 tựa phim kỹ thuật số; Tổ chức 17 buổi biểu diễn, trong đó có 05 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; 12 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân các xã vùng II, III, ước phục vụ hơn 8.300 lượt người xem. Chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội, tín ngưỡng đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid 19. Tổ chức định giá 41 di vật, cổ vật do tổ chức, cá nhân trao tặng từ năm 2015 đến năm 2019, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ra quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân; Thực hiện công tác kiểm kê khoa học hiện vật; cập nhật thông tin, dữ liệu vào phần mềm Hệ thống thông tin quản lý bảo tàng; Thực hiện công tác điều tra, khảo sát thẩm định thực địa 04 địa điểm di tích trên địa bàn huyện Mai Châu và thành phố Hòa Bình; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho di tích Đình Khói, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn; phối hợp tổ chức Lễ trao bằng công nhận di tích tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh cho di tích Địa điểm thành lập Trung đoàn 12 Hòa Bình năm 1951 tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Duy trì phục vụ bạn đọc tại Thư viện và xe lưu động ước phục vụ 41.500 lượt bạn đọc với 22.000 lượt sách báo luân chuyển; cấp 440 thẻ bạn đọc; phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại 09 điểm trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc lồng ghép với thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tổ chức Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu”; phối hợp tổ chức Ngày sách Việt Nam và Văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2021. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai chỉ tiêu kế hoạch phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021; đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2021; Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương kiểm tra, đánh giá công nhận lại tiêu chí; đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021 và hoàn thành kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Bằng công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm liên tục, giai đoạn 2016-2020.

Quản lý nhà nước về Gia đình: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác gia đình năm 2021; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030; Kế hoạch truyền thông, giáo dục về công tác dân số năm 2021. Xây dựng dự thảo Nghị quyết và Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ và phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình ...

Lĩnh vực Thể dục, thể thao: Chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao năm 2021; Tham mưu cho Ban Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn công tác triển khai Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VII năm 2022, đến 30/6/2021 toàn tỉnh đã có 18/151 đơn vị tổ chức Đại hội TDTT; tổ chức thành công 03 giải thể thao cấp tỉnh, với 564 VĐV tham gia, trao 25 bộ huy chương. Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức 10 giải thể thao cấp huyện; 132 giải thể thao cấp xã có hơn 16.616 lượt vận động viên tham gia. Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TDTT và công tác tổ chức Đại hội TDTT cho cán bộ cơ sở. Ban hành Điều lệ Vô địch Bơi các cự ly tỉnh Hòa Bình năm 2021; Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hòa Bình và tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người năm 2021. Phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình; trận thi đấu bóng đá giữa CLB Bóng đá Hòa Bình với CLB Bóng đá Hải Nam, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tham gia thi đấu 05 giải toàn quốc và khu vực đạt 20 Huy Chương (03 HCV; 03HCB, 14 HCĐ). Duy trì việc đào tạo 7 lớp năng khiếu và hướng dẫn tập luyện cho các vận động viên thể thao thành tích cao đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Lĩnh vực Du lịch: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh triển khai Kế hoạch công tác du lịch và giao chỉ tiêu phát triển du lịch cho các huyện, thành phố năm 2021; Tổ chức thành công Chương trình giới thiệu, quảng bá Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội; Ban hành Kế hoạch chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2021; Triển khai các hoạt động hỗ trợ Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình năm 2021; Kế hoạch làm đĩa DVD về 10 ca khúc sáng tác về Khu du lịch hồ Hòa Bình đã đạt giải tại cuộc thi sáng tác ca khúc Hồ Hòa Bình; xây dựng dự thảo Cẩm nang giới thiệu điểm đến du lịch tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình năm 2021; khảo sát vị trí đặt sơ đồ tuyến, biển bảo vệ môi trường. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp và người dân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tư, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 cho du khách. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Hòa Bình ước tính đón 690.000 lượt khách, đạt 20% kế hoạch năm (giảm 22,7 % so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó: Khách quốc tế 48.000 lượt, đạt 24% kế hoạch năm (giảm 62,4% so với cùng kỳ năm 2020); khách nội địa 642.000 lượt, đạt 19,8% kế hoạch năm (giảm 16,0% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 700 tỷ đồng, đạt 24 % kế hoạch năm (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2020).

Lam Châu (tổng hợp)

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2060734
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
412
679
5215
193195
27904
33525
2060734

Your IP: 35.173.35.14
2023-01-28 07:32

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction