Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản để quản lý, phát triển ngành ở địa phương; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ tỉnh tới cơ sở. Kết quả được thể hiện trên các lĩnh vực sau:

- Tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ban Chỉ đạo của tỉnh ban hành các Quyết định, Kế hoạch, Đề án, văn bản chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tỉnh Hòa Bình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trình Ủy ban nhân dân các dự thảo Đề án xây dựng hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp; dự thảo Nghị quyết Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; “Đề án phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm ngày tái lập tỉnh Hòa Bình. Ban hành Kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2022; Kế hoạch Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Hòa Bình năm 2021; Kế hoạch Thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống dân tộc Mông tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, an toàn, tiết kiệm; Quán triệt, triển khai toàn ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng tiến độ, theo quy định, trong 9 tháng đầu năm đã tiến hành 01 cuộc thanh chuyên ngành việc chấp hành Quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ Di tích lịch sử văn hóa, Danh lam thắng cảnh địa bàn Thành phố Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020; 09 cuộc kiểm tra đối với 459 tổ chức, cá nhân, phát hiện, xử phạt hành chính 04 tổ chức và 02 cá nhân với tổng số tiền là 27.000.000 đồng; Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại các huyện Đà Bắc và Tân Lạc; thực hiện kiểm tra công vụ đối với 04 đơn vị thuộc Sở; Thường trực tiếp công dân tại trụ sở theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động chuyên ngành

Lĩnh vực Văn hoá, Gia đình: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổ chức thành công Triển lãm tranh cổ động toàn quốc với chủ đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng nếp sống văn minh và lễ hội tại Hòa Bình; Điều chỉnh quy chế tổ chức Hội diễn NTQC tỉnh Hòa Bình bằng hình thức thu thanh, ghi hình chương trình gửi tham gia dự thi cho phù hợp với điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; Thành lập Đoàn nghệ nhân Mo Mường và Chiêng Mường tham gia các hoạt động trình diễn Mo Mường và Chiêng Mường trong khuôn khổ “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2021 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội; Tiếp nhận 300 bộ tranh về Biển đảo và các nước ASEAN từ Sở Thông tin & Truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền. Tổ chức 200 buổi chiếu phim lưu động vùng sâu, vùng xa; 10 buổi tại rạp, ước phục vụ 15.900 lượt người xem; phát hành 127 tựa phim kỹ thuật số; Tổ chức 17 buổi biểu diễn, trong đó có 09 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; 08 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân các xã vùng II, III, ước phục vụ hơn 8.300 lượt người xem. Dàn dựng tập luyện chương trình nghệ thuât với chủ đề “Xuôi dòng sử thi” tham gia Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc tại Thái Nguyên; Chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội, tín ngưỡng đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid - 19. Lập hồ sơ 03 di sản văn hóa phi vật trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (Tri thức dân gian Lịch tre của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình; Lễ hội truyền thống Khai hạ dân tộc Mường Hòa Bình; nghệ thuật trình diễn Keng Lóng dân tộc Thái). Nghiên cứu, điều tra, khảo sát thẩm định thực địa 18 địa điểm di tích trên địa bàn huyện Cao Phong, huyện Mai Châu và thành phố Hòa Bình; Tổ chức định giá 41 di vật, cổ vật do tổ chức, cá nhân trao tặng từ năm 2015 đến năm 2019, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ra quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân; Thực hiện công tác kiểm kê khoa học hiện vật; cập nhật thông tin, dữ liệu vào phần mềm Hệ thống thông tin quản lý bảo tàng. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho di tích Đình Khói, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn; phối hợp tổ chức Lễ trao bằng công nhận di tích tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh cho di tích Địa điểm thành lập Trung đoàn 12 Hòa Bình năm 1951, huyện Cao Phong. Duy trì phục vụ bạn đọc tại Thư viện và xe lưu động ước phục vụ 59.500 lượt bạn đọc với 38.500 lượt sách báo luân chuyển; thực hiện cấp miễn phí thẻ bạn đọc cho học sinh trong dịp nghỉ hè, tổng số thẻ bạn đọc đã cấp 990 thẻ; phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại 12 điểm trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc lồng ghép với thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tổ chức Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu”; phối hợp tổ chức Ngày sách Việt Nam và Văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2021. Hướng dẫn thư viện các huyện, thành phố xét tặng giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021. Tổng hợp, chấm bài dự thi Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2021, tổng cộng có 6.279 bài dự thi, có 02 tập thể và 19 cá nhân đạt giải. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai chỉ tiêu kế hoạch phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021; đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2021. Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Bằng công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm liên tục, giai đoạn 2016-2020; công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2016 – 2020 cho 136 tập thể. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương kiểm tra, đánh giá công nhận lại tiêu chí; đăng ký, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07- CT/TW ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

Quản lý nhà nước về Gia đình: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác gia đình năm 2021; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030; Kế hoạch truyền thông, giáo dục về công tác dân số năm 2021; Triển khai thực hiện Kế hoạch 112/BCĐGĐ ngày 09/6/2021 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác truyền thông về giữ gìn hạnh phúc gia đình và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” năm 2022. Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; dự thảo Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Phát động Cuộc thi, tổ chức chấm bài và báo cáo kết quả Cuộc thi viết về chủ đề “Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2021, tổng cộng có 1.602 bài dự thi, 24 bài đạt giải.

Lĩnh vực Thể dục, thể thao: Chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao năm 2021. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn công tác triển khai Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VII năm 2022, đến nay toàn tỉnh đã có 18/151 đơn vị tổ chức Đại hội TDTT; tổ chức thành công 03 giải thể thao cấp tỉnh, với 564 VĐV tham gia, trao 25 bộ huy chương. Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức 10 giải thể thao cấp huyện; 132 giải thể thao cấp xã có hơn 16.616 lượt vận động viên tham gia. Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TDTT và công tác tổ chức Đại hội TDTT cho cán bộ cơ sở; Ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021; Kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hòa Bình và tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người năm 2021; Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, phòng, chống bệnh tật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025. Phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình; trận thi đấu bóng đá giữa CLB Bóng đá Hòa Bình với CLB Bóng đá Hải Nam Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tham gia thi đấu các giải toàn quốc và khu vực đạt 20 Huy Chương (03 HCV; 03HCB, 14 HCĐ). Tổ chức tốt công tác tuyển sinh năm học mới 2021-2022 tại Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, hoàn thiện các thủ tục để đưa học sinh nhập học theo đúng thời gian. Tạm hoãn một số lớp tập huấn, kế hoạch tham gia thi đấu một số giải thể thao (Vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2021; Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII tại tỉnh Lào Cai năm 2021) do tình hình dịch bệnh Covid – 19; Tiếp tục thực hiện tốt việc đào tạo 07 lớp năng khiếu và làm tốt công tác huấn luyện các VĐV của tỉnh theo kế hoạch, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lĩnh vực Du lịch: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh triển khai Kế hoạch công tác du lịch và giao chỉ tiêu phát triển du lịch cho các huyện, thành phố năm 2021. Tổ chức thành công Chương trình giới thiệu, quảng bá Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội; ban hành Kế hoạch chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2021. Hoàn thiện dự thảo Cẩm nang giới thiệu điểm đến du lịch tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình năm 2021. Triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá, hỗ trợ Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình năm 2021: xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát, đánh giá và cập nhật tuyến du lịch đường thủy trên Khu du lịch hồ Hòa Bình; phát hành Clip 10 ca khúc đạt giải tại cuộc thi sáng tác về Khu du lịch hồ Hòa Bình; khảo sát vị trí đặt sơ đồ tuyến, biển bảo vệ môi trường; Tổ chức lớp bồi dưỡng ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên Khu du lịch hồ Hòa Bình. Tiến hành bàn giao trang thiết bị, trang phục cho các điểm du lịch cộng đồng. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp và người dân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tư, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 cho du khách. Trong 9 tháng đầu năm 2021, tỉnh Hòa Bình ước tính đón 1.200.000 lượt khách, đạt 34,9% kế hoạch năm, so với cùng kỳ đạt 98,1%;. Trong đó: Khách quốc tế 50.000 lượt, đạt 25% kế hoạch năm, so với cùng kỳ đạt 23,7%; Khách nội địa 1.150.000 lượt, đạt 35,5% kế hoạch năm, so với cùng kỳ tăng 13,5%; Tổng thu từ khách du lịch: khoảng 1.100 tỷ đồng, đạt 37,9% kế hoạch năm, so với cùng kỳ đạt 91%.

   Lam Châu (tổng hợp).

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2060741
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
419
679
5222
193195
27911
33525
2060741

Your IP: 35.173.35.14
2023-01-28 07:36

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction