Trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã tích cực, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao đảm bảo chất lượng, tiến độ. Ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn, kết quả một số mặt tiêu biểu như sau:

 Đối với lĩnh vực Văn hoá, Gia đình: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động “Mừng Đảng - Mừng Xuân”, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong 9 tháng đầu năm các đơn vị, huyện, thành phố đã cắt treo 15.045  lượt băng rôn, cờ, khẩu hiệu; 528 cụm pa nô; tuyên truyền xe lưu động 632 lượt. Tham mưu tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật “Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường và Carnival năm 2022”, được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè trong nước, quốc tế, thông qua sự kiện, tôn vinh các di sản văn hóa, quảng bá tiềm năng và các sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc của tỉnh. Thành lập Đoàn cán bộ, nghệ nhân chiêng Mường tỉnh Hòa Bình tham gia chương trình chào mừng tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII; “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”; Hội diễn tiếng hát Công nhân, người lao động toàn quốc đạt 01 HCB toàn đoàn; 01 HCV, 02 HCB cho các tiết mục tham gia. Tổ chức 02 Đợt phim Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; 783 buổi chiếu phim lưu động, phục vụ khoảng 32.250 lượt người xem. Tham mưu cho UBND tỉnh, BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh triển khai chỉ tiêu, kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào ở cơ sở; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Văn hóa trong Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới; xã nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định cấp Bằng công nhận Danh hiệu“Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm liên tục giai đoạn 2017 – 2021 cho 138 cơ quan, đơn vị; Đề nghị thẩm định lại, xét công nhận xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho 350 học viên. Tích cực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong tiến trình xây dựng bộ hồ sơ quốc gia Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp; Thực hiện các bước tiến tới tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm xác lập và nghiên cứu nền “Văn hóa Hòa Bình”; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc đặt tên đường Madeleine Colani cho tuyến đường QH7, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. Tổ chức 02 lớp truyền dạy Di sản văn hóa phi vật thể cho 95 học viên. Phối hợp tổ chức lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mai Châu. Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, nghiên cứu và thẩm định, xin ý kiến, thông báo ý kiến một số dự án tu bổ, tôn tạo tại 15 điểm di tích thuộc các huyện Kim Bôi, Cao Phong, Lương Sơn, Lạc Sơn, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình; lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng 03 di tích cấp tỉnh; lập 02 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia: Kỹ thuật dệt hoa văn cạp váy Mường và di sản Thường đang bộ mẹng dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình. Tổ chức tốt các chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhân dân, trong 9 tháng đã tổ chức 41 buổi biểu diễn, trong đó 24 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và biểu diễn doanh thu, 03 buổi biểu diễn ghi hình, 04 buổi biểu diễn trực tiếp phục vụ nhân dân các xã vùng II, III trong tỉnh, thành lập Đội xung kích phục vụ 10 buổi biểu diễn tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, ước phục vụ hơn 23.500 lượt người xem. Tổ chức 12 cuộc trưng bày sách báo chào mừng các ngày kỷ niệm, lễ lớn và các chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Duy trì việc phục vụ bạn đọc tại chỗ và xe lưu động, cấp, chuyển đổi 176 thẻ; luân chuyển 16.359 cuốn sách, báo, tạp chí; bổ sung 972 cuốn sách; thu hút 10.058 lượt bạn đọc. Phát động cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề “Sách và khát vọng cống hiến”; Phối hợp tổ chức thành công Ngày sách Việt Nam và Văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình; Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Hòa Bình năm 2022, kết quả có 7.226 bài tham dự, trong đó có 02 giải nhất; 03 giải nhì; 05 giải ba; 10 giải khuyến khích; 02 giải tập thể; 06 giải chuyên đề. 

Quản lý nhà nước về Gia đình: Tham mưu cho UBND tỉnh, BCĐ Công tác gia đình tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác gia đình năm 2022; ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025. Phối hợp tổ chức thành công 02 cuộc truyền thông và báo cáo kết quả truyền thông giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; Chương trình nói chuyện chuyên đề nhân Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam cho 600 đại biểu tham dự; Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình cho 161 cán bộ, công chức văn hóa cấp huyện, xã. 

Lĩnh vực Thể dục, thể thao: Phối hợp tổ chức thành công Giải Xe đạp phong trào tỉnh Hoà Bình mở rộng lần thứ I năm 2022; Giải Bóng chuyền hơi và Giải Bóng chuyền hơi Nữ cán bộ, công chức, viên chức lao động tỉnh Hòa Bình năm 2022; Lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ và cho người hướng dẫn tập luyện môn Dù lượn toàn quốc; Lớp tập huấn bơi và phương pháp cứu đuối; Khóa huấn luyện định kỳ kỹ năng bơi. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021 – 2025. Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022.

Về Thể thao thành tích cao: Tham mưu Ban Tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VII năm 2022 tổ chức thành công 08 Giải thể thao trong Chương trình Đại hội. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII năm 2022, tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Tham mưu Ban Tổ chức địa phương đăng cai tổ chức thành công, an toàn môn Xe đạp trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, kết quả Đoàn Việt Nam đạt 04 Huy chương vàng, 02 Huy chương Bạc (có 01 HCB môn đồng đội, trong đó có 02 VĐV của tỉnh Hòa Bình). Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình tham gia thi đấu hạng nhì Quốc gia cúp Alpha 2022 đạt đồng giải nhất, chính thức thăng hạng, giành quyền tham gia thi đấu Giải hạng nhất Quốc gia, giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2023; phối hợp, hỗ trợ Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình chuẩn bị điều kiện tổ chức các trận thi đấu sân nhà tại Giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2023. Cử HLV, VĐV tham gia Đoàn Taekwondo Việt Nam tham dự giải Vô địch Taekwondo trẻ và thiếu niên Châu Á năm 2022. Tổ chức thành công Kỳ thi thăng đẳng quốc gia môn Karate năm 2022. Thành lập Đoàn thể thao tỉnh tham gia thi đấu tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII (Đoạt 18 huy chương, trong đó: 04 HCV, 06 HCB, 08 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn); Đoàn thể thao tỉnh tham gia thi đấu 16 giải toàn quốc, khu vực và quốc tế đạt 09HCV, 18HCB, 31HCĐ.

Lĩnh vực Du lịch: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022; Kế hoạch Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR với thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch kích cầu du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị ký kết Biên bản thỏa thuận Chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 -2026 giữa UBND tỉnh Hòa Bình và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các nội dung đã ký kết hợp tác; Hội nghị Liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn bình thường mới; Hội nghị kích cầu du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022 và các hoạt động Farm trip, Press trip quảng bá du lịch tỉnh năm 2022. Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh mở Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cơ sở lưu trú và Kỹ năng nghề du lịch năm 2022.

   Tham gia Chương trình tọa đàm với chủ đề “Mở cửa du lịch ở miền núi - Cơ hội và thách thức” của Đài truyền hình Việt Nam. Phối hợp sản xuất chương trình truyền hình “Tiềm năng tỏa sáng” phát sóng trên Kênh văn hóa Việt (VTC10). Tham gia trưng bày gian hàng tại Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và Chương trình Tinh Hoa Tây Bắc tại tỉnh Lào Cai. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp và người dân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và phòng, chống dịch Covid-19 cho du khách. Kết quả 9 tháng đầu năm tỉnh Hòa Bình ước đón 2.450.000 lượt khách, đạt 95% kế hoạch năm, trong đó: khách quốc tế 76.000 lượt, đạt 76% kế hoạch năm; khách nội địa 2.374.000 lượt, đạt 95,7% kế hoạch năm; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.280 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm.

Lam Châu (tổng hợp)

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2060843
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
521
679
5324
193195
28013
33525
2060843

Your IP: 35.173.35.14
2023-01-28 08:55

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction