Thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 24/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhcác văn bản:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 159/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Hòa Bình.

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I tại tỉnh Hòa Bình năm 2017

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 phê duyệt Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 20/11/2018 thực hiện Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về chế độ thưởng tiền đối với các vận động viên, huấn luyện viên lập thành tích trong thi đấu thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao; Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 Quy định chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh; Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 về việc phê duyệt mức hỗ trợ và bổ sung kinh phí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện hợp đồng với 14 vận động viên thể thao đội tuyển cấp tỉnh; Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 về việc thành lập Liên đoàn Karatedo tỉnh Hòa Bình.

Đại hội Thể thao huyện Tân Lạc năm 2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 267/QĐ-SVHTTDL ngày 10/6/2019 ban hành Quy chế quản lý, đào tạo, huấn luyện và hợp đồng sử dụng vận động viên thể thao thành tích cao thi đấu cho các đội tuyển cấp tỉnh; Quyết định số 268/QĐ-SVHTTDL ngày 10/6/2019 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển vận động viên thể thao thành tích cao hợp đồng thi đấu cho đội tuyển của tỉnh năm 2019; Quyết định số 296/QĐ-SVHTTDL ngày 10/6/2019 về việc ban hành Tiêu chí xét tuyển vận động viên thể thao thành tích cao hợp đồng thi đấu cho đội tuyển cấp tỉnh năm 2019. Tổ chức đoàn cán bộ đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quản lý, đào tạo, huấn luyện và hợp đồng sử dụng vận động viên thể thao thành tích cao và công tác xã hội hóa thể dục thể thao tại các tỉnh Lào Cai, tỉnh Yên Bái và tỉnh Sơn La.

Để đảo bảo các điều kiện phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao của tỉnh. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư cơ sở vật chất các thiết chế thể thao của tỉnh như: Sân vận động; Nhà thi đấu; Bể bơi; Khu nhà ở học sinh năng khiếu, các đội tuyển tỉnh từng bước đáp ứng yêu cầu cho phát triển thể thao thành tích cao.

Chỉ đạo công tác đào tạo học sinh năng khiếu, trong giai đoạn 2017-2019, Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh, nay là TrườngNăng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh đã tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện 07 lớp năng khiếu thể thao gồm các môn: Xe đạp, Pencak Silat, Cử tạ, Điền kinh, Boxing, Karate, Taekwondo với tổng số gần 200 lượt học sinh.

Nâng cao chất lượng huấn luyện các đội tuyển, năm 2017 tổ chức tuyển chọn huấn luyện các đội tuyển thể thao tỉnh Hòa Bình tham gia thi đấu 19 giải thể thao khu vực và toàn quốc, với tổng số 90 vận động viên tham gia; Năm 2018 tổ chức tuyển chọn huấn luyện các đội tuyển thể thao tỉnh Hòa Bình tham gia thi đấu 19 giải thể thao khu vực và toàn quốc, với tổng số 112 vận động viên tham gia; Trong 8 tháng Năm 2019 tổ chức tuyển chọn huấn luyện các đội tuyển thể thao tỉnh Hòa Bình tham gia thi đấu 15 giải thể thao khu vực và toàn quốc, với tổng số 84 vận động viên tham gia tập chung các môn trọng điểm của tỉnh: Xe đạp, Pencak Silat, Cử tạ, Điền kinh, Boxing, Karate, Taekwondo. Tuyển chọn, huấn luyện thành lập Đoàn Thể thao tỉnh Hòa Bình đi tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV tại tỉnh Sơn La; Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I tại tỉnh Bắc Kạn.

Giải Xe đạp Vô địch toàn quốc năm 2017 tại tỉnh Hòa Bình

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc gia và khu vực tại tỉnh Hòa Bình. Năm 2017 đăng cai tổ chức thành công Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I tại tỉnh Hòa Bình; Giải Bóng chuyền hơi Trung, cao tuổi toàn quốc lần thứ IV; Giải Vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc và Vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc.Năm 2018 đăng cai tổ chức thành công giải Vô địch Xe đạp đường trường trẻ toàn quốc và giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2018, tại tỉnh Hòa Bình; đăng cai tổ chức thành công thi đấu môn Xe đạp địa hình trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, tại tỉnh Hòa Bình.Trong 8 tháng năm 2019, phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” chặng II qua tỉnh Hòa Bình; Đăng cai tổ chức thành công giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và giải Vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019 (từ ngày 31/7- 6/8/2019).

Khai mạc giải vô địch xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019 tại Hòa Bình

Khai mạc giải Vô địch xe đạp địa hình toàn quốc năm2019

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự tham gia phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân thể thao thành tích tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả quan trọng. 

- Năm 2017 các vận động viên thi đấu đoạt tổng cộng 35 huy chương gồm: (12 huy chương vàng, 07 huy chương bạc, 16 huy chương đồng). Có 04 vận động viên đạt Kiện tướng và 05 vận động viên cấp I quốc gia. Tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I đoạt giải nhất toàn đoàn.

-Năm 2018 các vận động viên thi đấu giành tổng cộng 63 huy chương gồm: (19 huy chương vàng; 23 huy chương bạc; 21 huy chương đồng); Tham gia thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018, đoàn Thể thao tỉnh Hòa Bình thi đấu giành 03 huy chương vàng, 01 huy chương đồng, xếp thứ 41/65 tỉnh, thành ngành trong cả nước, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen đơn vị xếp thứ 06/19 tỉnh khu vực miền núi. Có 05 vận động viên đạt Kiện tướng và 07 vận động viên cấp I quốc gia. Tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp của tỉnh lần thứ VI năm 2018; Hòa Bình là 1/10 tỉnh, thành, ngành trong cả nước được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII năm 2018 (với 100% đơn vị cấp xã tổ chức Đại hội TDTT ở cơ sở).

-Trong 8 tháng năm 2019 các vận động viên thi đấu giành tổng cộng 43 huy chương gồm: (19 huy chương vàng; 10 huy chương bạc; 14 huy chương đồng); Có 02 vận động viên môn Xe đạp địa hình tỉnh Hòa Bình được chọn tham gia trong đội tuyển Xe đạp quốc gia Việt Nam tập huấn, chuẩn bị tham gia thi đấu môn Xe đạp địa hình trong chương trình SEA Games lần thứ 30 năm 2019, vào tháng 11 tạiPhilippines. Ngày 15/8/2019, tổ chức thành công Giải Việt dã Truyền thống cúp Báo Hòa Bình mở rộng năm 2019, có 20 đoàn thể thao của tỉnh và 04 đoàn thể thao của các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu tham dự. Đoàn Thể thao tỉnh Hòa Bình tham gia Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I tại Bắc Kạn giành 17 huy chương gồm: 06 huy chương vàng, 07 huy chương bạc, 04 huy chương đồng, đoạt giải nhất toàn đoàn. Tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV tại tỉnh Sơn La, năm 2019 giành 20 huy chương gồm: (05 huy chương vàng, 05 huy chương bạc, 10 huy chương đồng), là 1 trong đoàn có thành tích xuất sắc.

Đ/c Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tăng cờ lưu niệm cho các tỉnh về tham giaHội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I tại tỉnh Hòa Bình

Với những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 24/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hòa bình giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thể thao trọng điểm như: Nhà thi đấu thể thao tỉnh; nâng cấp Sân vận động; xây dựng đường đua môn Xe đạp địa hình; nâng cấp khu nhà ở cho học sinh các lớp khiếu, vận động viên các đội tuyển của tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo học sinh năng khiếu, huấn luyện các đội tuyển thể thao của tỉnh. Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút các vận động viên, huấn luyện viên giỏi cống hiến tài năng cho tỉnh Hòa Bình lâu dài. Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho thể thao và thành lập các Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp. Góp phần phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hòa bình đạt mục tiêu Nghị quyết của tỉnh ủy và đề ra./.

                                                                          LHL

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2065077
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
867
1034
3786
202193
1901
30346
2065077

Your IP: 44.212.99.248
2023-02-02 18:05

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction