Ngày 14 tháng 11 năm 2020, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TPHCM và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020 chủ đề "Liên kết phát triển bền vững". Tại Hội nghị, đại lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La và Yên Bái đã ký thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch. Dưới đây là nội dung của bản thỏa thuận.

         

I. NGUYÊN TẮC LIÊN KẾT HỢP TÁC

    • Hợp tác tự nguyện, có kế hoạch, không hạn chế quy mô và lĩnh vực hợp tác nhằm thúc đẩy du lịch phát triển của cả vùng và mỗi địa phương. Các tỉnh, thành tham gia đảm bảo nguyên tắc đồng thuận; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo.

    • Hợp tác trên tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và cùng có lợi, đảm bảo hiệu quả thiết thực cho cộng đồng, doanh nghiệp tham gia hợp tác kinh tế - văn hóa - xã hội, hợp tác giữ gìn các tài nguyên du lịch cho sự phát triển bền vững;

    • Hợp tác dựa trên cơ sở các địa phương sẵn sàng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ du lịch cho thị trường khách du lịch qua lại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng thông qua kết nối điểm đến liên tuyến;

    • Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng trao đổi thông tin về kế hoạch phát triển du lịch với nội dung hợp tác cụ thể, đồng thời thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp du lịch ở các địa phương biết để chủ động đề xuất, xây dựng kế hoạch với hình thức và nội dung hợp tác cụ thể.

    • Mỗi năm, sẽ tổ chức họp 2 lần để đánh giá sơ kết và tổng kết kết quả liên kết hợp tác phát triển du lịch.

- Sau mỗi cuộc họp, thống nhất ký phát hành thông báo kết luận (đính kèm biên bản cuộc họp) gửi đến Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 09 địa phương. Kết thúc giai đoạn liên kết, tổ chức họp, đánh giá kết quả phối hợp và định hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.


II. NỘI DUNG HỢP TÁC:

1.Công tác quản lý nhà nước về du lịch:

a)Thường xuyên trao đổi thông tin về quy hoạch, kế hoạch dài hạn, tình hình hoạt động du lịch theo từng năm; thông tin về các sản phẩm du lịch, các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm trong hoạt động du lịch; thông tin về thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế; thông tin về tình hình thực hiện các kế hoạch mà các địa phương đã ký.

b)Cùng trao đổi và thống nhất kiến nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,… tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển du lịch; về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, xây dựng cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích phát triển du lịch ở các tỉnh, thành phố trong liên kết.

c)Chia sẻ kinh nghiệm quản lý Nhà nước về du lịch nhằm nâng cao nghiệp vụ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về du lịch của các địa phương trong liên kết.

d)Tổ chức các chương trình tham quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các cấp quản lý của các tỉnh, thành phố trong liên kết.

2.Phát triển sản phẩm du lịch:

a) Trên cơ sở tiềm năng phát triển du lịch địa phương, các tỉnh, thành phố trong chương trình liên kết sẽ lựa chọn những sản phẩm du lịch đặc trưng mới để giới thiệu cho các doanh nghiệp du lịch đưa vào Chương trình liên kết hợp tác.

b) Các tỉnh, thành phố trong chương trình liên kết thường xuyên trao đổi về kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng của địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các sản phẩm du lịch hiện có của khu vực Đông Nam Bộ; các tỉnh Tây Bắc mở rộng tập trung giới thiệu về các sản phẩm du lịch gắn liền với địa phương: du lịch biên giới, văn hóa, tâm linh, sản phẩm du lịch đồng quê, văn nghệ dân gian, văn hóa ẩm thực đặc trưng, sản phẩm nông sản địa phương… nhằm tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch.

c) Định hướng cho các doanh nghiệp du lịch của các địa phương liên kết hợp tác xây dựng chương trình du lịch kết nối giữa tỉnh, thành phố trong liên kết tạo điều kiện gắn kết hệ thống kinh doanh lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách du lịch. Phát triển và tổ chức các chương trình du lịch chuyên đề: du lịch cộng đồng, du lịch đường thuỷ, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch nông thôn - nông nghiệp, nghỉ dưỡng, mua sắm đến các tỉnh, thành trong chương trình liên kết.

d) Các tỉnh Tây Bắc mở rộng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và chào bán các sản phẩm du lịch của Thành phố cho du khách ở khu vực Tây Bắc mở rộng; Thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối phối hợp xây dựng và chào bán các sản phẩm du lịch của 08 tỉnh Tây Bắc tại khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

e) Phối hợp hỗ trợ mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia đầu tư vào các khu, điểm du lịch, sản phẩm, chương trình du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch… tại các địa phương.

           

3. Quảng bá xúc tiến:

a)Theo kế hoạch, chương trình thống nhất giữa các tỉnh, thành trong liên kết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm đầu mối mời các cơ quan truyền thông, hàng lữ hành của Thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế thực hiện các chương trình khảo sát (famtrip và presstrip) để quảng bá sản phẩm du lịch, chương trình, tuyến điểm du lịch kết nối giữa các tỉnh, thành trong liên kết. Các tỉnh, thành trong liên kết chịu trách nhiệm đón tiếp, giới thiệu tại địa phương mình và luân phiên làm đầu mối tổ chức các chương trình.

b) Các đơn vị chia sẻ thông tin, bài viết, phóng sự về tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch, tuyến du lịch của các địa phương trên các trang thông tin điện tử về liên kết phát triển du lịch địa phương của Sở, của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, các trang thông tin của các doanh nghiệp. Các địa phương phấn đấu phối hợp với các cơ quan báo đài truyền hình của địa phương đăng tải thông tin quảng bá du lịch chung cho các tỉnh, thành phố.

c) Tăng cường hợp tác giữa các Trung tâm xúc tiến du lịch của các tỉnh, thành trong việc phối hợp với các Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch cung cấp hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc sắc, thông tin điểm đến cho du khách.

d) Phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến điểm đến tới các thị trường mục tiêu đã được lựa chọn; đưa các sản phẩm du lịch, chương trình, tuyến, điểm du lịch kết nối giữa các thành viên trong liên kết vào nội dung các hoạt động xúc tiến du lịch của địa phương mình. Các địa phương cùng liên kết hợp tác và quảng bá tại các sự kiện trong nước và quốc tế (liên kết hợp tác trong công tác xúc tiến du lịch tại thị trường khách quốc tế trọng điểm và tiềm năng, tối thiểu 01 chương trình/01 năm).

e) Tăng cường quảng bá du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng trên các kênh truyền thông của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (Trang thông tin chính thức về liên kết phát triển du lịch tỉnh thành, website, app, fanpage…) và ngược lại.

f) Hợp tác tham gia các sự kiện du lịch, các hoạt động quảng bá xúc tiến, hội chợ tại các địa phương và các thị trường du lịch trong nước và quốc tế do các địa phương tổ chức hoặc tham gia. Thống nhất duy trì việc tham gia gian hàng tại các hội chợ, lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu (nếu có) được tổ chức tại các tỉnh, thành phố nhằm tăng cường giới thiệu tiềm năng phát triển, sản phẩm du lịch giữa địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp hỗ trợ các tỉnh tổ chức chương trình giới thiệu, giao lưu văn hóa, du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

g) Liên kết phối hợp xuất bản ấn phẩm quảng bá chung giới thiệu du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

4. Đào tạo nguồn nhân lực du lịch và xúc tiến kêu gọi đầu tư du lịch:

- Hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch bằng nhiều hình thức tập trung vào các nội dung: Kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch, quản trị doanh nghiệp du lịch, kỹ năng nghề đối với cán bộ quản lý và nhân viên làm việc trong các đơn vị kinh doanh du lịch theo phương thức thông tin đến các tỉnh Tây Bắc mở rộng khi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp/chương trình tập huấn để biết và tham gia nếu thấy phù hợp, hoặc hỗ trợ giảng viên/báo cáo viên của Thành phố Hồ Chí Minh cho các lớp tập huấn tại các tỉnh Tây Bắc mở rộng khi có đề nghị.

- Phối hợp trong công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư du lịch: các tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp mời doanh nghiệp Thành phố tham dự.

III. CƠ CHẾ THỰC HIỆN

Thành lập Tổ công tác gồm các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch của các tỉnh, thành phố trong Hoạt động liên kết. Khi có sự thay đổi về nhân sự mỗi tỉnh, Tổ công tác không kiện toàn mà đồng chí đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch phụ trách du lịch mới được bổ nhiệm đương nhiên là Thành viên của Tổ công tác.

Cơ chế làm việc: Tổ công tác hoạt động theo cơ chế Tổ Trưởng Tổ công tác luân phiên giữa các địa phương theo nhiệm kỳ 02 năm. Tổ Trưởng Tổ công tác xây dựng Kế hoạch triển khai các nội dung phối hợp trong giai đoạn hai năm, gửi lấy ý kiến đóng góp của các địa phương trước khi ban hành. Tổ Trưởng Tổ công tác giai đoạn 2020 - 2021 là đồng chí Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Khi kết thúc giai đoạn này, Tổ công tác sẽ thảo luận thống nhất địa phương đảm nhận Tổ Trưởng Tổ công tác cho giai đoạn tiếp theo. 

Khi cần thiết Tổ công tác tổ chức các cuộc họp và Hội nghị phát triển du lịch chung để ghi nhận ý kiến khách quan và nhiều chiều từ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, các tổ chức và doanh nghiệp; làm cơ sở tham khảo cho các địa phương hoạch định chính sách phát triển.

Định kỳ hàng năm Tổ công tác báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh trong vùng liên kết về kết quả và phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Hàng năm trên cơ sở kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố bố trí nguồn ngân sách triển khai đảm bảo theo kế hoạch.

Thỏa thuận liên kết này có hiệu lực từ năm 2020 đến hết năm 2025. Trong quá trình phối hợp, triển khai, các địa phương có thể đề xuất, góp ý các nội dung, nhiệm vụ thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Kết thúc chương trình, các bên sẽ tổ chức hội nghị tổng kết và bàn phương hướng hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2063985
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
809
1116
2694
202193
809
30346
2063985

Your IP: 3.235.195.196
2023-02-01 19:21

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction