Ngày 07/8/2018, Đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Khánh, Uỷ viên BTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Thị Oanh – Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Đinh Quốc Liêm – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn.

GNK

Toàn cảnh Hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với các lĩnh vực quản lý và phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình tỉnh Hòa Bình. Kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Cụ thể như sau: Chỉ tiêu về phát triển Văn hóa: Đến nay 100% các huyện, thành phố có nhà văn hoá; có 67 xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá đạt 31,9%(chỉ tiêu đến năm 2020 có50% xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá); có 84% số thôn, bản có nhà văn hoá, sân thể thao (chỉ tiêu đến năm 2020 có 90% số thôn, bản có nhà văn hoá). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nâng cao chất lượng; việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia; đến nay đã có 78,9% gia đình văn hóa (vượt chỉ tiêu đến năm 2020 là 76%); có 63,5% làng, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa (chỉ tiêu đến năm 2020 là 65%); có 93,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa (vượt chỉ tiêu đến năm 2020 là 85%). Chỉ tiêu về phát triển phát triển thể thao đã có: 01 Nhà thi đấu cấp tỉnh; 100% các huyện, thành phố có Sân vận động, Nhà thi đấu (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 100%); có 67 xã, phường, thị trấn có sân vận động đạt 31,9%(chỉ tiêu đến năm 2020 có50% xã, phường, thị trấn có sân vận động, nhà thi đấu, đạt tiêu chuẩn); có 84% số thôn, bản có sân chơi thể thao (chỉ tiêu đến năm 2020 có 90% số thôn, bản có sân chơi thể thao). Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thu hút mọi thành phần trong xã hội tham gia. Đến nay đã có 30,08% sngười tập thể dục thể thao thường xuyên (vượt chỉ tiêu đến năm 2020 có 30% số người đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể thao thường xuyên); có 23,3% số hộ gia đình thể thao (chỉ tiêu đến năm 2020 có 25% số hộ gia đình). Chỉ tiêu về phát triển Du lịch: Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch; nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu du lịch Hoà Bình. Tập trung phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình và Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và các khu vực có tiềm năng du lịch của tỉnh Tăng cường mở rộng liên kết hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hà Nội, các tỉnh vùng Tây Bắc. Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%, năm 2017 Hòa Bình đã đón tổng số 2.497.436 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 260.730 lượt khách, tổng thu nhập từ du lịch 1.216 tỷ đồng; 6 tháng 2018 tỉnh Hòa Bình đã đón 1.612.591 lượt khách, trong đó khách quốc tế 124.390 lượt, tổng thu nhập từ du lịch 785 tỷ đồng (chỉ tiêu đến năm 2020 tổng lượng khách du lịch đến Hoà Bình đạt 3,2 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 2.500 tỷ đồng). Về chỉ tiêu phát triển Gia đình: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xâm nhập vào gia đình. Từ năm 2015 đến nay Ban Chỉ đạo gia đình các cấp đã tổ chức 183 lớp tập huấn bồi dưỡng về kiến thức về công tác gia đình cho 13.749 lượt người; 417 buổi tuyên truyền cho hàng trăm nghìn lượt người nghe.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng thời gian còn lại của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI còn nhiều khó khăn, thách thức cần phải phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự phối hợp đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đề nghị Sở rà soát lại các chỉ tiêu và có giải pháp hữu hiệu để phấn đấu hoàn thành đúng theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Chú trọng quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao. Đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao, du lịch. Tăng cường thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chủ trọng đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao và phong trào toàn dân rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và thực hiện có hiệu quả các Quy hoạch, Đề án, kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của Trung ương và của tỉnh. Bảo tồn và phát huy các gí trị văn hóa vật thể, phi vật thể.

                                                          NT-Văn phòng Sở

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2066685
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
387
859
5394
202193
3509
30346
2066685

Your IP: 3.235.25.27
2023-02-04 10:11

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction