160921Tr1.jpg

Thư viện Tỉnh Hòa Bình phục vụ đọc sách lưu động cho học sinh vùng cao tại Pà Cò, Mai Châu (Ảnh tư liệu Thư viện Tỉnh)

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và nhân dân về công tác xây dựng và phát triển văn hóa đọc, coi đây là một nội dung quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục; phát triển văn hóa đọc trên cơ sở khai thác có hiệu quả và không ngừng phát triển tri thức, văn hóa của con người và của dân tộc Việt Nam; đồng thời, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại; góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh Hòa Bình. Đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc trong hệ thống thư viện công cộng, thư viện trường học, tủ sách...; tăng cường công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn và sự tham gia của toàn xã hội trong công tác xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án yêu cầu phải bám sát mục tiêu và các nhiệm vụ của Đề án, kế thừa những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Đề án của giai đoạn 2017-2020, bổ sung các nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển của xã hội tại địa phương. Tổ chức thực hiện Đề án một cách sâu rộng, có hiệu quả, thiết thực bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu có liên quan đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; đổi mới hoạt động thư viện, nâng cao chất lượng, sản phẩm dịch vụ nhằm phục vụ và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Chú trọng đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động phục vụ bạn đọc tại hệ thống thư viện công cộng và một số thư viện của các cơ sở giáo dục tại địa phương.

160921Tr2.jpg

Các em học sinh TP Hòa Bình thuyết trình về sách tại Ngày Hội văn hóa đọc 2021 (Ảnh tư liệu Thư viện Tỉnh)

Mục tiêu chung của kế hoạch là xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong nhân dân, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; chú trọng tới người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn nhằm từng bước cải thiện môi trường đọc, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người và trong toàn xã hội, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập; Đổi mới và chuẩn hóa các hoạt động Thư viện, triển khai các dịch vụ thư viện theo quy định của Luật Thư viện và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thư viện.

Mục tiêu phấn đấu cụ thể đến năm 2025 được đề ra trong Kế hoạch là: Phấn đấu 80% - 90% học sinh, học viên, sinh viên thường xuyên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại hệ thống thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phấn đấu 20% - 25% người dân ở khu vực nông thôn, 15% - 20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, tủ sách pháp luật. Phấn đấu 50% - 60% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời. Phấn đấu 90% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 95%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí. Về tăng cường hoạt động thư viện, xuất bản: Phấn đấu đạt mức hưởng thụ bình quân sách 03 bản/người dân và đạt 01 bản sách/người dân trong hệ thống Thư viện công cộng, mỗi người dân đọc trung bình 02 cuốn sách/năm; Số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các Thư viện đạt 100.000.000 lượt/năm; 90% hệ thống thư viện công cộng đảm bảo nguồn vốn tài liệu phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức đáp ứng khả năng phục vụ cho mọi đối tượng; 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có Thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 80% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có Thư viện đạt chuẩn theo quy định trở lên.

Trong giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện như sau: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; Đa dạng hóa các hình thức cung cấp tài liệu cho người đọc, xây dựng và phát triển dữ liệu số thư viện; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; Mở rộng hợp tác, liên kết, tăng cường giao lưu văn hóa trong lĩnh vực xuất bản, thư viện và các hoạt động văn hóa khác; tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển văn hóa đọc. Từ đó, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động phát triển văn hóa đọc nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch, đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Bùi Xuân Trường

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2062713
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
653
767
1422
202193
29883
33525
2062713

Your IP: 3.235.195.196
2023-01-31 17:20

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction