Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hòa Bình đã xây dựng Kế hoạch triển khai Phong trào với nhiều nội dung cụ thể; trong đó trọng tâm là duy trì nâng cao chất lượng các danh hiệu trong phong trào thông qua kết quả hoạt động của 05 nội dung, 07 phong trào.

thpt.jpg

Các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu nhận giấy khen của Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình

Các ban, sở, ngành, đoàn thể là thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh đã tích cực lồng ghép nhiệm vụ của ngành với việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” bằng nhiều nội dung, phương thức hoạt động phong phú và đa dạng nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào. Năm 2021 phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực: BCĐ đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản, nội dung, nhiệm vụ của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Công tác triển khai, thực hiện bình xét các danh hiệu văn hóa: có 187.510/216.927 hộ đạt gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 81,3%; 1368/1.482 khu dân cư đạt văn hóa; ước đạt 1.450 cơ quan, đơn đạt chuẩn văn hóa, 44/56 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt tỷ lệ 78,5%; 16/22 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt tỷ lệ 72,7%. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 10/10 huyện, thành phố có nhà văn hoá; 131 tủ sách xã, phường, thị trấn và 131 điểm bưu điện văn hóa xã. Có 10 đội thông tin lưu động cấp huyện và 1.482 tổ, đội văn nghệ tuyên truyền xóm, bản, tổ dân phố hoạt động có hiệu quả; trên địa bàn tỉnh đã có 56/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Năm 2021, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được triển khai và đạt những kết quả tích cực. Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo các cấp đã phối hợp triển khai có hiệu quả và nâng cao chất lượng các nội dung của phong trào. Hoạt động thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở với các hình thức phong phú, đa dạng đã nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bên canh những mặt đã làm được vẫn còn một số tồn tại như: Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” chưa được quan tâm đúng mức, chưa thu hút được sự tham gia của các đơn vị doanh nghiệp; chưa có kinh phí khen thưởng động viên những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận 5 năm liên tục; nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao của các địa phương còn hạn chế; công tác xã hội hóa, kêu gọi sự hỗ trợ kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao còn gặp khó khăn; kinh phí dành cho tổ chức hoạt động của nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố không đủ diện tích sử dụng do sáp nhập đơn vị hành chính.

Để phong trào thực sự có hiệu quả cần có sự đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành. Đồng thời, xây dựng cơ chế quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm văn hóa cơ sở. Thường xuyên nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả nhằm tìm ra các giải pháp mới, ứng dụng vào thực tiễn góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Dương Thị Ngọc

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2064128
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
952
1116
2837
202193
952
30346
2064128

Your IP: 3.235.195.196
2023-02-01 20:57

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction