Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 19/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”  tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2026; Kế hoạch số số 68/KH-BCĐPT ngày 08/3/2022 của Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh về triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hòa Bình năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" báo cáo kết quả triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tham mưu và ban hành 40 văn bản trong triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến phong trào như: kế hoạch, hướng dẫn, báo cáo theo các nội dung và công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2026; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2022; Quyết định số cấp Bằng công nhận lại cho 138 “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm liên tục, giai đoạn 2017 - 2021. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Hòa Bình năm 2022; Quyết định giao chỉ tiêu các danh hiệu trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Hòa Bình năm 2022. Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”  trên địa bàn tỉnh năm 2022; Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1620-QĐ/TU ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 08/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo, đôn đốc Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 các ban, sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào; tích cực lồng ghép nhiệm vụ của các ngành với việc triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào, nổi bật như: Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc; lớp bồi dưỡng chữ dân tộc Mường. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ, đặc biệt là ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Tháng Công nhân. Trong 6 tháng đầu năm đã có 313 cuộc hội thao, hội diễn do công đoàn chủ trì và phối hợp tổ chức với 17.719 lượt CNVCLĐ tham gia; LĐLĐ tỉnh tổ chức 01 giải bóng chuyền cho CNLĐ tại Khu công nghiệp với 20 đội tham gia. Toàn tỉnh có 1.486/1.513 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa năm 2022, đạt tỷ lệ 98.2%.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã phát hành 13.200 cuốn Bản tin công tác Mặt trận phục vụ công tác tuyên truyền; tổ chức trao tặng 53.110 suất quà với tổng trị giá gần 25 tỷ đồng; tiếp nhận từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được gần 7,2 tỷ đồng để ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội. Hỗ trợ, xây mới và sửa chữa 74 căn nhà trị giá gần 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ 5 công trình cộng đồng nghèo trị giá 400 triệu đồng, tặng 130 xuất quà và học bổng trị giá 70 triệu cho học sinh thuộc diện nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đối với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân kiện toàn kịp thời Ban Chỉ đạo phong trào các huyện, thành phố sau Đại hội Đảng và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo Phong trào 129 xã, phường, thị trấn và 1.482 Ban vận động khu dân cư xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2022 và kế hoạch phong trào giai đoạn 2021-2026 trong đó  phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Hướng dẫn tổ chức đăng ký thực hiện các danh hiệu văn hóa trong phong trào “TDĐKXDĐSVH”  tại cơ sở năm 2022. Tổ chức tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho nhân dân tại cơ sở. 

Trên cơ sở các kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo phong trào tỉnh sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2022, trong đó, tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng "Thôn, tổ dân phố văn hóa sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn"; tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động các cấp; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hoạt động phong trào các huyện, thành phố năm 2022; đánh giá, bình xét các danh hiệu phong trào năm 2022 đạt kết quả cao./.

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2062820
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
760
767
1529
202193
29990
33525
2062820

Your IP: 3.235.195.196
2023-01-31 18:09

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction