Từ ngày 21/9/2022, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hòa Bình do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) tại huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình. Tham gia Đoàn kiểm tra có Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình (Cơ quan thành viên phụ trách huyện Tân Lạc tại Kế hoạch số 68/KH-BCĐPT tỉnh ngày 08/3/2022. Trước khi làm việc với Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” cấp huyện, Đoàn Kiểm tra đã trực tiếp nắm bắt kết quả triển khai, thực hiện các nội dung thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại các xã, gồm: Xã Ngọc Mỹ, xã Lỗ Sơn, xã Nhân Mỹ, xã Tử Nê, xã Đông Lai.

D:\ẢNH KIỂM TRA TÂN LẠC\ĐI THỰC TẾ TẠI XÓM CỜI.jpg 

         Đoàn kiểm tra đi kiểm tra thiết chế văn hóa xóm Đồi mới, xã Lỗ Sơn

Theo báo cáo đánh giá của Ban Chỉ đạo phong trào huyện và các đơn vị, việc quan tâm và đầu tư cho văn hóa luôn được địa phương đặt song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn trong những năm qua ngày càng phát triển sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. 

Chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH tại các địa phương ngày càng được nâng cao. Kết quả thực hiện 5 nội dung: Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh và 7 phong trào cụ thể (Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt; Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa; Phong trào xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; Phong trào học tập, lao động, sáng tạo) ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. 

D:\ẢNH KIỂM TRA TÂN LẠC\ÔNG lÊ CHÍ HUYÊN, PCT PHÁT BIỂU.jpg

Ông Lê Chí Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào huyện Tân Lạc báo cáo tình hình thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”

Qua buổi kiểm tra Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo huyện Tân Lạc tiếp tục quan tâm chỉ đạo các nội dung sau: 

- Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện phong trào từ công tác tuyên truyền; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến. Thực hiện nghiêm túc, công khai minh bạch quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa. Gắn kết chặt chẽ việc tổ chức Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào thi đua, các cuộc vận động cách mạng do cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương phát động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Phong trào. Hằng năm, tiến hành sơ kết; biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến; chấn chỉnh, xử lý những cơ quan, địa phương, đơn vị còn biểu hiện thiếu trách nhiệm, vi phạm quy trình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa.

- Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp. Thường xuyên rà soát, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo; thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, thực hiện tốt việc phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, tổ chức họp Ban Chỉ đạo theo đúng thời gian quy định; thường xuyên rà soát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các hộ gia đình, thôn, làng, tổ dân phố đã được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa. Quan tâm củng cố lực lượng nòng cốt công tác xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  từ tỉnh đến cơ sở.

D:\ẢNH KIỂM TRA TÂN LẠC\ÔNG LƯU HUY LINH THONG BÁO KẾT LUẬN KT.jpg

 Ông Lưu Huy Linh Phó Giám đốc Sở VHTTDL thông báo kết luận kiểm tra

- Trong khi ngân sách Nhà nước đang còn khó khăn tỉnh Hòa Bình cần quan tâm đầu tư từ ngân sách địa phương và huy động, phát huy mọi nguồn lực xã hội để cùng chung sức xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của Phong trào ở cơ sở. Bổ sung vào báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào cơ sở, xây dựng kế hoạch triển khai phong trào giai đoạn 2021-2026 và các văn bản triển khai còn thiếu theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình



25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2010157
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
792
1389
6160
141532
10852
29456
2010157

Your IP: 44.197.198.214
2022-12-09 09:37

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction