Đầu năm 2018, Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động, tích cực tham mưu, tổ chức, triển khai và khai thác vốn tài liệu tự có của Thư viện, phục vụ tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của người đọc. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương. Thư viện tỉnh làm tốt công tác nghiệp vụ, xây dựng, bổ sung và phát triển vốn tài liệu truyền thống và cơ sở dữ liệu thông qua hình thức tiếp nhận sách lưu chiểu, biếu tặng; thực hiện xử lý tài liệu theo đúng quy tắc, quy chuẩn, yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện đảm bảo tính thống nhất trong liên kết; thực hiện xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tổ chức theo định kỳ việc hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu biểu ghi thư mục sách và các dạng tài liệu khác nhằm đảm bảo tính chính xác và hiệu quả.

Tạo lập các sản phẩm thông tin như thư mục, tổng quan, bài trích và lược thuật; tổ chức bộ máy tra cứu theo hệ thống như mục lục, chữ cái, mục lục phân loại… Trong năm, tỉnh đã bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được 44 triệu tiền mua 474 đầu sách với 1.029 bản sách; bổ sung được 34 loại báo, tạp chí trị giá 24 triệu đồng; tổng số vốn tài liệu hiện có của Thư viện tỉnh là 42.121 đầu sách bằng 93.216 bản sách; xử lý nghiệp vụ 5.271 bản sách. Bổ sung sách Chương trình 135 năm 2018 cho 18 xã của 9 huyện, với tổng số 1.440 bản sách, trị giá 90.000.000 đồng (chín mươi triệu đồng). Công tác phục vụ bạn đọc luôn được quan tâm, dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu như đọc tại chỗ, mượn về nhà, phục vụ lưu động… Hiện nay số thẻ bạn đọc là 620 thẻ; số lượt bạn đọc đến thư viện là 46.900 lượt bạn đọc; 81.300 lượt bản sách báo luân chuyển đi cơ sở. Thường xuyên tham gia các lớp tập huấn do Vụ Thư viện tổ chức; nhận 01 xe ô tô tải 2,5 tấn chuyên dụng phục vụ sách lưu động đi cơ sở thuộc Dự án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức Vincom Group triển khai gồm 4.242 bản sách với 01 máy chủ và 6 máy tính xách tay, 1 màn hình ti vi, máy chiếu, máy nổ cùng 100 chiếc ghế, ô dù phục vụ di động… trị giá 1,4 tỷ đồng. Phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức phục vụ xe thư viện lưu động thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Duy trì nề nếp việc phục vụ bạn đọc, tổ chức cho bạn đọc tra cứu thư mục thư viện điện tử, hoạt động của Webside “Trang thông tin Thư viện tỉnh Hoà Bình và đã có 409.202 lượt truy cập vào website của Thư viện tỉnh Hòa Bình. Thực hiện nề nếp việc làm lược thuật báo tạp chí Trung ương viết về địa phương mỗi tháng 1 số/100 bản phục vụ lãnh đạo trong tỉnh và đưa lên website của Thư viện tỉnh.

MNNL

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4), Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4) Thư viện tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tại huyện Kỳ Sơn trong 02 ngày 19 – 20/4/2018 với quy mô cấp tỉnh, chương trình phong phú và đa dạng gồm trưng bày, triển lãm sách nghệ thuật với các mô hình về Biển đảo, địa chí, văn hóa Hòa Bình… theo chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”. Ngày Hội sách đã thu hút hơn 10 gian hàng tham gia trưng bày phục vụ trên 3000 lượt độc giả đến tham quan, đọc sách, trao đổi dịch vụ, mua sách… Đặc biệt là chương trình giao lưu đối thoại giữa nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng

Nhuận Cầm với độc giả Hòa Bình, thu hút hàng nghìn lượt người đến tham gia. Phục vụ và tổ chức trưng bày triển lãm trên 200 cuốn sách, báo, tạp chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc; Ngày Gia đình Việt Nam… phục vụ trên 500 độc giả. Kết nối chương trình Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 01 thư viện hoàn chỉnh trị giá trên 200.000.000 đồng cho xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.Tổ chức đi kiểm tra, rà soát hoạt động công tác thư viện 11huyện, thành phố nhằm đánh giá thực trạng hoạt động thư viện ở cơ sở để nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút độc giả đến với thư viện và phát triển văn hóa đọc tại cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết đạt được, hoạt động công tác thư viện tỉnh Hòa Bình còn gặp phải những hạn chế tồn tại như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện hiện hành còn nhiều bất cập, việc triển khai áp dụng các chuẩn nghiệp vụ còn xem nhẹ, chưa được quan tâm thực hiện chính sách đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, vật lực cho thư viện… Mạng lưới thư viện cấp huyện, thành phố chưa phát huy được vai trò, chất lượng hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Mạng lưới thư viện cấp xã, phường, thị trấn chưa được quan tâm. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bổ sung phát triển vốn tài liệu đối với hệ thống thư viện công cộng từ tỉnh đến cơ sở còn nhiều hạn chế. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thư viện chưa cao, vốn tài liệu điện tử, tài liệu số trong thư viện còn ít. Khả năng thích ứng của đội ngũ cán bộ thư viện với sự thay đổi còn hạn chế, chưa thật sự năng động, sáng tạo, đổi mới, kiến thức quản lý và hoạt động trong môi trường hiện đại chưa có. Nhận thức về tầm quan trọng của thư viện và văn hóa đọc chưa đầy đủ nên chưa có sự quan tâm đúng mức đến hoạt động thư viện.

Trước tình hình đó, Thư viện tỉnh cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để thay đổi về nhận thức, của người làm việc trong thư viện và của bạn đọc cụ thể:

Khẳng định thư viện là một thiết chế văn hóa độc lập không thể thiếu trong xã hội, có nhiệm vụ và đặc trưng riêng không thể trộn lẫn với bất kỳ thiết chế văn hóa nào khác. Thư viện không chỉ là thiết chế văn hóa, giáo dục mà còn là yếu tố hàng đầu trong xây dựng một xã hội thông tin công nghệ 4.0.

Cần phải đa dạng các hình thức cung ứng, dịch vụ nhằm phổ cập việc sử dụng tài liệu cho người dân. Xây dựng môi trường thư viện hướng tới mục đích khơi gợi, tạo nguồn cảm hứng đọc, thói quen đọc sách cho mọi người và mang tính tương tác cao.

Triển khai các hoạt động nhằm tăng cường kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho người sử dụng và người phục vụ.

Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào hoạt động thư viện đặc biệt chú trọng công nghệ truyền thông và các công nghệ nhằm kết nối người sử dụng với sản phẩm và dịch vụ thư viện hiện đại.

Phương thức phục vụ cần chuyển đổi từ bị động sang chủ động, coi người sử dụng là trung tâm của mọi hoạt động, hay coi “bạn đọc” là “khách hàng” nhằm thu hút người sử dụng thư viện như một dịch vụ tiện ích.

Nguồn kinh phí bổ sung vốn tài liệu mới, hiện đại, phong phú và đa dạng để đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Chất lượng nguồn vốn tài liệu phải được đảm bảo, tài liệu số hóa phải được nâng cao.

Cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nguồn vốn đầu tư, chính sách bảo trợ và thường xuyên nâng cấp hệ thống phần mềm thư viện.

Để thực hiện được các giải pháp trên, cần có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thư viện với vai trò là cầu nối tri thức cần phát huy vai trò tích cực của mình, rà soát lại mạng lưới thư viện cơ sở nhằm đảm bảo tính thống nhất; các dịch vụ thư viện cần phát huy và hướng vào chiều sâu, sử dụng công nghệ thông tin hiện đại trong phát triển dịch vụ, tăng cường phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao; công tác tuyên truyền cần đẩy mạnh để mọi người dân và các nhà lãnh đạo quản lý nhận thức được tầm quan trọng của tài liệu và thư viện; tăng cường các hoạt động chia sẻ và phối hợp giữa các thư viện nhằm tạo ra môi trường đọc không rào cản; triển khai xây dựng mô hình thư viện thông minh, thư viện xanh, thư viện thân thiện, môi trường đọc an toàn, lành mạnh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; phát triển đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất nhằm đáp ứng với thời cuộc./.

                    - Triệu Thủy – PGĐ Thư viện tỉnh

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình



25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2065158
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
948
1034
3867
202193
1982
30346
2065158

Your IP: 44.212.99.248
2023-02-02 18:45

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction